கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> நாகப்பட்டினம் -> தேமங்கலம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு தை பாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 2 திரு து மணிவண்ணன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி வா தங்கம் வெற்றி
வார்டு 4 திரு ஜோ மணிகண்டன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி கா பிரபாவதி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி கு அமுதா வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி கா சசிகலா வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ர இலக்கியா வெற்றி
வார்டு 9 திரு வீ ராஜாராமன் வெற்றி