கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> நாகப்பட்டினம் -> ஆவராணி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ரா சுமதி வெற்றி
வார்டு 2 திரு அ முருகேசன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி எம் மாலதி வெற்றி
வார்டு 4 திரு ம சிவானந்தம் வெற்றி
வார்டு 5 திரு சே செல்வம் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ப ரேவதி வெற்றி