கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> சீர்காழி -> அகணி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி கு வனித்தா வெற்றி
வார்டு 2 திரு பொ பாலு வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி க சித்ரா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி செ தமிழ்வேணி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி சு விஜயா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி சே பிரியா வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி அ பானுமதி வெற்றி
வார்டு 8 திரு பொ அமிா்தலிங்கம் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ர சீத்தா வெற்றி