கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> சீர்காழி -> மணிக்கிராமம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ச அங்கையர்க்கண்ணி வெற்றி
வார்டு 2 திரு ரா ஜீவா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி செ சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 4 திரு க கனகராஜ் வெற்றி
வார்டு 5 திரு யா சகாபுதீன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி எ சோபியா வெற்றி
வார்டு 7 திரு ந கலியபெருமாள் வெற்றி
வார்டு 8 திரு வா காா்த்திக் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி சே வாணி வெற்றி