கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> சீர்காழி -> நாங்கூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி க சத்தியா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி த கலாவதி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திருமதி ரா ராஜலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 4 திரு ச விஜயகண்ணன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி கோ விஜயா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி சோ சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 7 திரு தெ பிரசாந்த் வெற்றி
வார்டு 8 திரு அ ராஜ்குமாா் வெற்றி
வார்டு 9 திரு சி வினேஷ்குமாா் வெற்றி