கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> சீர்காழி -> செம்பதனிருப்பு
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ரா பிரகாஷ் வெற்றி
வார்டு 2 திரு சு சரவணன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி வ கவிதா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி செ தமிழ்ச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி பா அனிதா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி அ ராமேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி க அமுதா வெற்றி
வார்டு 8 திரு அ சண்முகசுந்தரம் வெற்றி
வார்டு 9 திரு அ ராஜாராமன் வெற்றி