கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> சீர்காழி -> வாணகிரி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு த தினேஷ்குமாா் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ர சாந்தி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி க செல்வி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி செ கனகு வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி செ சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 6 திரு ரா பாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ரா வளா்மதி வெற்றி
வார்டு 8 செல்வி த புஷ்பா வெற்றி
வார்டு 9 திரு ப ஆசைத்தம்பி வெற்றி
வார்டு 10 திருமதி ஜ பொியாச்சி வெற்றி
வார்டு 11 திருமதி ச தமிழ்செல்வி வெற்றி
வார்டு 12 திருமதி ர அறிவழகி வெற்றி (குலுக்கல் முறை)