கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> சீர்காழி -> கற்கோயில்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி பி செல்லகனி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி மு மைதிலி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி கு மகேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 4 திரு சா சுரேஷ் வெற்றி
வார்டு 5 திரு சோ ரஞ்சித் வெற்றி
வார்டு 6 திரு க வினோத் வெற்றி (குலுக்கல் முறை)