கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கொள்ளிடம் -> எடமணல்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ரெ இளம்பருதி வெற்றி
வார்டு 2 திரு சா பாக்கியராஜ் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி லோ சுமதி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி கா நதியாபிரியதர்ஷினி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ரா அபிராமி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி வே மாலதி வெற்றி
வார்டு 7 திரு இரா அன்பழகன் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ரா சற்குணதேவி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி இரா லெட்சுமி வெற்றி