கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கொள்ளிடம் -> குன்னம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி வி ஜெயா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ம வினோலியாமேரி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி க செல்வி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ம கார்த்திக் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ஜெ விமலா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி து சுபப்பிரியா வெற்றி
வார்டு 7 திரு பு புதுராஜா வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி க கண்ணகி வெற்றி
வார்டு 9 திரு ரா சரவணன் வெற்றி