கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கொள்ளிடம் -> ஓதவந்தான்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ஆ ஜான்சிரோஸ்மேரி வெற்றி
வார்டு 2 திரு மு வேலவன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி செ சுமதி வெற்றி
வார்டு 4 திரு கோ பாலசுப்ரமணியன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி கு வசந்தி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ஏ மரியமதலைமேரி வெற்றி