கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கொள்ளிடம் -> புதுப்பட்டினம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி தி ரேவதி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திரு ஜெ இனியன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திருமதி சா ஜெயபிரபா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திருமதி ந ஜெயந்தி வெற்றி
வார்டு 5 திரு க வெள்ளையத்தேவன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி கி மாலதி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 7 திருமதி கோ ராஜகுமாரி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ரா செயம் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி சா ஷகிலாபானு வெற்றி
வார்டு 10 திருமதி கு கனகவள்ளி வெற்றி
வார்டு 11 திரு ரா சக்திவேல் வெற்றி
வார்டு 12 திரு ஆ குட்டியாண்டி வெற்றி