கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கொள்ளிடம் -> புத்தூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி இ வசந்தகுமாரி வெற்றி
வார்டு 2 திரு ரா சீனிவாசன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி இரா மைதிலி வெற்றி
வார்டு 4 திரு சு கண்ணன் வெற்றி
வார்டு 5 திரு ந நற்குணன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி செ பிரியா வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ஷா நிலவர் நிஷா வெற்றி
வார்டு 8 திரு ஜா முகமது ஹபுவான் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ம ஜெய்துன்பீவி வெற்றி