கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கொள்ளிடம் -> திருமுல்லைவாசல்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ரெ முருகன் வெற்றி
வார்டு 2 திரு பெ சந்திரன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி அ சுமதி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ரா மஞ்சுளா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி வி சுபா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி செ தமிழரசி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி பா செல்வி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ர கலைவாணி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி கு வனிதா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 10 திரு சா ஏழைக்குடியான் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 11 திருமதி பா ராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 12 திருமதி மு அம்பிகா வெற்றி
வார்டு 13 திருமதி ஆ பிர்ஷியா வெற்றி
வார்டு 14 திருமதி ஆ கதிஜாபீவி வெற்றி
வார்டு 15 திரு மு நகுதா போட்டி இன்றி தேர்வு