கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கொள்ளிடம் -> உமையாள்பதி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு இ சதீஷ்குமார் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி சே சந்திரா வெற்றி
வார்டு 3 திரு வ ஶ்ரீதர் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி மு மகாதேவி வெற்றி
வார்டு 5 திரு மு ராஜ்குமார் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி தி சுகுணா வெற்றி