கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கொள்ளிடம் -> ஆலங்காடு
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி செ மாலதி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி த ராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி மா கலையரசி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி மு பாமா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி கு செல்வி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி கு ராதிகா வெற்றி
வார்டு 7 திரு சோ மகேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 8 திரு ச நேருஜி வெற்றி
வார்டு 9 திரு வே மெய்யழகன் போட்டி இன்றி தேர்வு