கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கொள்ளிடம் -> ஆர்பாக்கம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு வீ செல்லப்பா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி க லதா வெற்றி
வார்டு 3 திரு ம கார்மேகம் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ச பிரேமா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ச அன்பரசி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி இ கவிதா வெற்றி