கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீழையூர் -> மடப்புரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி கே பூமலா் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி இ அந்தோணி ஜீலி வெற்றி
வார்டு 3 திரு ச முருகேசன் வெற்றி
வார்டு 4 திரு அ வைத்தியநாதன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ர காந்திமதி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி த மல்லிகா வெற்றி