கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீழையூர் -> சோழவித்யாபுரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி அ சத்தியா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ஸ் பாிமளா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி பா ராஜதுா்கா வெற்றி
வார்டு 4 திரு பு முத்துகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ச இருதயராணி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி செ தவமணி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி கு பஞ்சவா்ணம் வெற்றி
வார்டு 8 திரு மு சிவஞானம் வெற்றி
வார்டு 9 திரு ப சந்தனசேகரன் வெற்றி