கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீழையூர் -> திருப்பூண்டி(கிழக்கு)
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ர பத்மாவதி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி பூ தமயந்தி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி மீ ஜெயலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி த திராவிடச்செல்வி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திருமதி சி நமசிராணி வெற்றி
வார்டு 6 திரு ப காமராஜ் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 7 திருமதி அ ஆஷா வெற்றி
வார்டு 8 திரு மா ஜெகதீசன் வெற்றி
வார்டு 9 திரு கு வேதநாயகம் வெற்றி