கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீழையூர் -> திருவாய்மூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி அ ராதா வெற்றி
வார்டு 2 திரு செ ஏசுதாஸ் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி து பாப்பாத்தி வெற்றி (குலுக்கல் முறை)
வார்டு 4 திரு ரெ ரஞ்சித் வெற்றி
வார்டு 5 திரு சௌ சதீஷ்குமாா் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ஞா உமாராணி வெற்றி