கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீழையூர் -> விழுந்தமாவடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ம சுபஸ்ரீ வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி பா வீரம்மாள் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி வெ அகிலா வெற்றி
வார்டு 4 திரு ப சிவராஜன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ம புவனேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ச சுலோச்சனா வெற்றி
வார்டு 7 திரு க காா்த்திகேசன் வெற்றி
வார்டு 8 திரு உ ராமன் வெற்றி
வார்டு 9 திரு ப அஞ்சப்பன் வெற்றி