கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர் -> பட்டமங்களம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு க சுதாகர் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி கு முத்துலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி அ சுபாஷனி வெற்றி
வார்டு 4 திரு ரா பக்கிாிசாமி வெற்றி
வார்டு 5 திரு நா மணிவண்ணண் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி மா சித்ரா வெற்றி