கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர் -> சாட்டியக்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி சு வனஜா வெற்றி
வார்டு 2 திரு கி வீரபாண்டியன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திருமதி சே மாலதி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ச நிலா வெற்றி
வார்டு 5 திரு அ வேணுகுமாா் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ரா ராணி வெற்றி