கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர் -> மோகனூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி கா தமிழ்செல்வி வெற்றி
வார்டு 2 திரு மு இளங்கோவன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ரெ சுமதி வெற்றி
வார்டு 4 திரு மு திருநாவுக்கரசு வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி த சுந்தாி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ரா சுந்தரவடிவு வெற்றி