கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர் -> எரவாஞ்சேரி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி பா தீபா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி கு மோி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி இ காவியா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ஜெ வனிதா வெற்றி
வார்டு 5 திரு லெ தெட்சிணாமூா்த்தி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி சு மகாலெட்சுமி வெற்றி