கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர் -> இழுப்பூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு செ பாஸ்கரன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி டிச சரோஜா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி லெ சித்ரா வெற்றி
வார்டு 4 திரு ந செல்வராஜ் வெற்றி
வார்டு 5 திரு சு நாகராஜன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ரா கீதா வெற்றி