கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> கீழதஞ்சாவூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி மு கவிதா வெற்றி
வார்டு 2 திரு க செல்லையன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ப நீலாவதி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி சி செல்வி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி செ திவ்யா வெற்றி
வார்டு 6 திரு க சந்தோஷ் வெற்றி