கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> கொட்டாரக்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி பா சுதா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி அ சசிகலா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ம நீலாவதி வெற்றி
வார்டு 4 திரு சா கலையரசன் வெற்றி
வார்டு 5 திரு சி செல்வம் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி சு கஸ்தூரி வெற்றி
வார்டு 7 திரு நா சுரேஷ் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி கு பார்வதி வெற்றி
வார்டு 9 திரு தெ ரவிச்சந்திரன் வெற்றி