கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> கோட்டூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி நி நிா்மலா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி கு ரேகா வெற்றி
வார்டு 3 திரு இ ஷேக்தாவூது வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி மு மெகாநிஷா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திருமதி ச அபிராமி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி அ ஹஜிதாபேகம் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 7 திரு ப மருதுவாணன் வெற்றி
வார்டு 8 திரு கே ஏ பாலு வெற்றி
வார்டு 9 திரு அ தேவேந்திரன் வெற்றி