கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> குத்தாலம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி க மஞ்சுளா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திரு க முத்துக்குமார் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ச பானுமதி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ம தீபா வெற்றி
வார்டு 5 திரு கோ மூர்த்தி வெற்றி
வார்டு 6 திரு சு பாரதி வெற்றி