கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> நெய்குப்பை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ப இராமதாஸ் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ப ஆனந்தி வெற்றி
வார்டு 3 திரு P ராஜா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி பா ராதிகா வெற்றி
வார்டு 5 திரு பொ பாஸ்கா் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ச காந்திமதி வெற்றி