கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> பண்டாரவாடை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி கா பூபதி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி கோ விஜயா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி செ விஜயா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி கா சுமதி வெற்றி
வார்டு 5 திரு பெ அன்பழகன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி அ ரம்யா வெற்றி