கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> சேஷமூலை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி செ பூபதி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி மு தனுசுயா வெற்றி
வார்டு 3 திரு க சண்முகம் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி N சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 5 திரு அ மோகன் வெற்றி
வார்டு 6 திரு ம ரவி வெற்றி