கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> சீயாத்தமங்கை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு மு பக்கிரிசாமி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி பா மேனகா வெற்றி
வார்டு 3 திரு கா நீலகண்டன் வெற்றி
வார்டு 4 திரு சி சந்திரசேகர் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி சு பிரமிளாதேவி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ர டெய்சிராணி வெற்றி