கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> ஏனங்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி வி வாசுகி வெற்றி
வார்டு 2 திரு ப இறையன்பு வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி சு வெண்ணிலா வெற்றி
வார்டு 4 திரு M முகமது இஸ்மாயில் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி சு நர்மதா வெற்றி
வார்டு 6 திரு க நடராஜன் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி மு ரஹ்யாபானு வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி மு சபியாபானு வெற்றி
வார்டு 9 திரு M வீரபாண்டியன் வெற்றி