கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> எரவாஞ்சேரி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ம அம்சவள்ளி வெற்றி
வார்டு 2 திரு க சுபாஷ் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ச கஸ்தூரி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ரா சுபேதா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ச சத்யபாமா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி கா மோனிஷா வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ச சரளா வெற்றி (குலுக்கல் முறை)
வார்டு 8 திரு பி விரக்குமார் வெற்றி
வார்டு 9 திரு ரா ஆசைதம்பி வெற்றி