கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> தலைஞாயிறு -> பன்னத்தெரு
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ரா ரேவதி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ரா வளா்மதி வெற்றி
வார்டு 3 திரு த சுதாகா் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திருமதி செ பேபி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திருமதி பி கோமதி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ரா ஜெயலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 7 திரு பி பரிசுத்தம் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி சூ ரீட்டாமேரி வெற்றி
வார்டு 9 திரு செ விமல்ராஜ் வெற்றி