கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> தலைஞாயிறு -> சித்தாய்மூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி செ அருள்மேரி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி S பார்கவி வெற்றி
வார்டு 3 திரு கா முருகானந்தம் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ப கோகிலவாணி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி வீ மீரா வெற்றி
வார்டு 6 திரு த ரவி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி அ சுதா வெற்றி
வார்டு 8 திரு வே சுப்பிரமணியன் வெற்றி
வார்டு 9 திரு பொ ஆனந்து வெற்றி