கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> தலைஞாயிறு -> கச்சநகரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி அ லதா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி இ அருள்மரிஸ் வெற்றி
வார்டு 3 திரு ரா ராஜா வெற்றி
வார்டு 4 திரு அ ராஜபிரகாஷ் வெற்றி
வார்டு 5 திரு த ராமமூர்த்தி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ஜோ ரமா வெற்றி