கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> வேதாரண்யம் -> பெரியகுத்தகை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ந ஜெயசித்ரா வெற்றி
வார்டு 2 திரு அ செல்வராசு வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி அ இலக்கியா வெற்றி
வார்டு 4 திரு நி தருமராசன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி இரா அன்புச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி சி சீதாலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி கு சகுந்தலா வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி மு அன்பரசி வெற்றி
வார்டு 9 திரு ரெ இராமசாமி வெற்றி