கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> மயிலாடுதுறை -> ஆணைமேலகரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி சை அனுஷா பானு வெற்றி
வார்டு 2 திரு ந பிரசன்னா வெற்றி
வார்டு 3 திரு செ ரமேஸ் வெற்றி
வார்டு 4 திரு செ ராஜா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ச பாத்திமா பீவி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி செ லீலாவதி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி சே லலிதா வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி கா இலக்கியா வெற்றி
வார்டு 9 திரு ம காமராஜ் போட்டி இன்றி தேர்வு