கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> மயிலாடுதுறை -> குளிச்சார்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு சி கதிரவன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி சு ஜெயசுதா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி கு தமிழ்செல்வி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ஜெய வனிதா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திரு டே சிராஜிநிஷா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி சா சாவித்திரி வெற்றி