கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> மயிலாடுதுறை -> மொழையூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி அ பாலமணிமொழி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி அ அமுதா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ச தேவிகா வெற்றி
வார்டு 4 திரு க கணேசன் வெற்றி
வார்டு 5 திரு ரா ராஜீ வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ச சுந்தாி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 7 திரு மு பார்த்தசாரதி வெற்றி
வார்டு 8 திரு இ ஸ்டீபன் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ர நூர்ஜகான் வெற்றி