கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> மயிலாடுதுறை -> பட்டவர்த்தி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி பி மகாலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி க தேவிகா வெற்றி
வார்டு 3 திரு பி கிருஷ்ணமூா்த்தி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி கோ கிரேஸ்பிளாரன்ஸ் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி கு ஸ்ரீ தேவி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ஏ மாலா வெற்றி
வார்டு 7 திரு செ ஜெயபால் வெற்றி
வார்டு 8 திரு ரா பிரபாகரன் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி செ தேசியராணி வெற்றி