கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> மயிலாடுதுறை -> சேத்தூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி எம் கஸ்தூாி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ரா சுயம்புகனி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி எஸ் ஆனந்தி வெற்றி (குலுக்கல் முறை)
வார்டு 4 திரு ஆா் தாமோதரன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி பா விஜயகலா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி பா சீதாலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 7 திரு க ரமேஷ் வெற்றி
வார்டு 8 திரு மு திருவரசன் வெற்றி
வார்டு 9 திரு க ஸ்டாலின் வெற்றி