கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> மயிலாடுதுறை -> பூதங்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு க அருள்பாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 2 திரு அ கணேசன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ரா விமலா வெற்றி
வார்டு 4 திரு சி சின்னராஜா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ச வேதநாயகி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி செ லதா வெற்றி