கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> ஆலங்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு க சுந்தரம் வெற்றி
வார்டு 2 திரு த கஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி மா புனிதா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி தே உமா வெற்றி
வார்டு 5 திரு ரா விக்னேஷ்வரன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி பூ ஜெயலெட்சுமி வெற்றி