கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> கழனிவாசல்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி க அருணா வெற்றி
வார்டு 2 திரு செ செல்வராஜ் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி பா அன்புசெல்வி வெற்றி
வார்டு 4 திரு ச பண்ணீா்செல்வம் வெற்றி
வார்டு 5 திரு சி செந்தில் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ஐ வான்மதி வெற்றி