கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> கொத்தங்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு அ நம்பிராஜன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி சி மகேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி அ அஞ்சம்மாள் வெற்றி
வார்டு 4 திரு த மாதவன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ரா தேவி வெற்றி
வார்டு 6 திரு க விஜயகுமாா் வெற்றி